Suomi Svenska English

Manetosin Yleiset Ehdot

1. SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Manetos AB:n (yritystunnus 556812-5008) tarjoaman lämmityksen ohjauspalvelun tilaamiseen ja käyttöön.

Jos asiakas on kuluttaja, tilaukseen sovelletaan kuluttajalainsäädäntöä. Jotkin näiden ehtojen määräyksistä pätevät vain, mikäli kyseessä on kuluttajasuhde. Tästä ilmoitetaan tällöin erikseen.

2. MÄÄRITELMÄT

Oheisilla sanoilla ja ilmauksilla on ehdoissa seuraava merkitys:
Sopimus: Ehdot, vahvistukset sekä käyttäjätilin rekisteröinti muodostavat yhdessä sopimuksen.
Vahvistus: Vahvistus, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa tilauksesta.
Tilaus: Asiakkaan palvelutilaus.
Sähköinen palvelu: Digitaalinen lämmityksen ohjauspalvelu, jota asiakas voi käyttää verkkosivun käyttäjätilinsä kautta tai lataamalla Manetos-sovelluksen.
Laitteisto: Asiakkaan luona tilauksen jälkeen asennettavat lämmityksen ohjauslaitteet. Laitteisto koostuu ohjausyksiköstä, lämpötila-antureista ja tarvittavista oheislaitteista.
Kuluttaja: Asiakas, joka on fyysinen henkilö, joka toimii pääasiallisesti tarkoituksessa, joka ei liity elinkeinotoimintaan.
Asiakas: Fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, joka suorittaa tilauksen ja/tai käyttää palvelua. Määritelmä kattaa myös asiakkaan, joka on kuluttaja.

Manetos:
Manetos AB, yritystunnus 556812-5008.
Palvelu: Manetosin lämmityksen ohjauspalvelu, joka sisältää laitteiston ja sähköisen palvelun.
Ehdot: Nämä yleiset ehdot.
Verkkosivu: Manetosin verkkosivu, jonka nykyinen osoite on www.manetos.com. Eri taivutusmuodoissa olevat määritellyt sanat ja ilmaisut eivät vaikuta määritelmän sisältöön.

3. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Ennen kuin asiakas suorittaa tilauksen tai käyttää palvelua, hänen tulee lukea, ymmärtää ja hyväksyä ehdot. Asiakas hyväksyy ehdot klikkaamalla ruutua "Hyväksyn Manetosin yleiset ehdot.

Tehdäkseen tilauksen asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias. Muussa tapauksessa vaaditaan huoltajan suostumus.

4. TILAUS

Asiakas vahvistaa tilauksensa klikkaamalla painiketta "TILAA". Se merkitsee maksuvastuuta ja sitä, että asiakkaalta laskutetaan tai veloitetaan valitulla maksutavalla tilauksen hintaa vastaava summa sisältäen tilauksen sisältämät maksut ja verot.

1.1.Suoritetun tilauksen jälkeen asiakas saa Manetokselta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Vahvistus sisältää yksityiskohtaista tietoa tilauksesta. Jos asiakas ei ole vastaanottanut vahvistusta 24 tunnin sisään, ota ystävällisesti yhteyttä Manetosiin alla ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

5. PALVELU

Palvelu koostuu asiakkaan luona asennettavista laitteista (laitteisto) sekä digitaalisesta palvelusta, jota asiakas voi tilata (sähköinen palvelu). Asiakkaalla tulee myös olla laitteisto asennettuna ja hänellä tulee olla voimassa oleva sähköisen palvelun tilaus.

Palvelua saa käyttää vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen sopimuksen, Manetosin ohjeiden ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

6. TOMITUS JA ASENNUS

Laitteiston toimitus ja asennus sisältyvät uuteen tilaukseen, ellei verkkosivulla toisin mainita. Laitteisto voidaan toimittaa Suomessa oleviin osoitteisiin ja asentaa useimpiin taloihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Manetoksen osoittama asentaja suorittaa laitteiston toimituksen ja asennuksen. Asiakkaan on ennen tilausta varmistettava, että palvelua voi ja saa käyttää asiakkaan luona, että laitteisto voidaan ja saadaan asentaa asiakkaan tiloihin ja että asentaja saa tilauksen jälkeen laitteiston asentamiseen tarvittavan avun ja tiedot.

Tilaukseen sisältyy yksi toimitus- ja asennusyritys. Jos asiakas ei ole tavoitettavissa toimitukseen, asennukseen tai palautukseen liittyviin kustannuksiin liittyen sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa, jos asiakas ei ole tavoitettavissa ilmoitetussa puhelinnumerossa tai jos asiakas on ilmoittanut väärän toimitusosoitteen, asiakkaalta veloitetaan 50€ maksu. Asiakkaalla on sen jälkeen mahdollisuus varata uusi aika uuteen toimitus- ja asennusyritykseen.

Asiakas on vastuussa siitä, että tilauksen toimittaminen on mahdollista ilmoitettuun osoitteeseen ja paikkaan, ja että asentaminen on mahdollista. Toimitus tapahtuu vain mantereella osoitteisiin, joihin on kulkukelpoinen tie, mikäli muusta ei ole erikseen sovittu. Kulkureitin tulee olla esteetön ja helposti rikkimenevät esineet tulee poistaa. Manetos ja asentaja varaavat itselleen oikeuden kieltäytyä suorittamasta toimitusta tai asennusta haluttuun paikkaan, mikäli se saattaa aiheuttaa henkilö-, kiinteistö- tai omaisuusvahingon riskin, mikäli toimitus tai asennus ei ole Manetosin tai asentajan mukaan mahdollinen tai mikäli toimitusta tai asennusta ei voida perustellusti suorittaa.

7. SÄHKÖINEN PALVELU

Sähköinen palvelu on älykkään lämmityksen ohjauksen digitaalinen palvelu. Asiakas voi käyttää sähköistä palvelua kirjautumalla Manetos-sovellukseen (saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin) tai verkkosivun kautta. Voidakseen käyttää sähköistä palvelua asiakkaan tulee ensin rekisteröityä saadakseen tilauksen, jonka jälkeen asiakas saa sähköisen palvelun kirjautumistiedot. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas vastaa siitä, että ilmoitetut tiedot ovat kattavat, oikeelliset ja ajan tasalla. Asiakkaan tulee suojata kirjautumistietojaan sähköisen palvelun valtuuttamattoman käytön välttämiseksi.

Manetoksella on oikeus milloin tahansa estää asiakkaan pääsy sähköiseen palveluun, mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai mikäli Manetos epäilee valtuuttamatonta käyttöä tai muuta turvallisuusriskiä.

8. MAKSUT JA MAKSAMINEN

Manetosin palvelun hinnat ilmoitetaan verkkosivulla tilauksen yhteydessä. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroina ja ne sisältävät arvonlisäveron.

Laitteisto:
Manetos veloittaa asiakkaalta laitteiston tilauksesta kertamaksun verkkosivulla olevien tietojen mukaan.

Sähköinen palvelu: Manetos veloittaa tilausmaksun sähköisen palvelun tarjoamisesta, mikäli verkkosivulla ei muuta nimenomaisesti mainita. Tilausmaksu veloitetaan asiakkaalta kuukausittain etukäteen.

Manetos saattaa tarjota kampanjahintoja, tarjouksia ja alennuskoodeja verkkosivulla mainittavien edellytysten ja erityisten ehtojen mukaan.

Maksu voidaan suorittaa joidenkin verkkosivulla kulloinkin ilmoitettujen maksuvaihtoehtojen mukaan. Laitteisto voidaan maksaa myös laskua vastaan ja sähköinen palvelu voidaan maksaa suoraveloituksella.

Maksun viivästyessä peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä mahdollinen muistutusmaksu ja perintämaksu.

9. LIATTEISTON VUOKRAAMINEN JOISSAKIN TAPAUKSISSA

Kampanjoiden tai tarjousten osalta saatetaan tarjota mahdollisuus tilata palvelu ilman, että kertamaksun maksaminen laitteistosta on tarpeellista. Tällaisissa tapauksissa asiakas vuokraa laitteita Manetokselta toistaiseksi. Vuokrauksen yhteydessä asiakas on vastuussa laitteistosta Manetosille. Asiakkaan tulee hoitaa laitteistoa hyvin ja varmistaa, ettei se altistu muulle kuin normaalille kulumiselle. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen tai lopettaa sähköisen palvelun tilausmaksun maksamisen, laitteiston asennus tulee purkaa ja laitteisto tulee palauttaa Manetokselle viipymättä.

Vuokrattua laitteistoa ei saa missään tapauksessa siirtää, vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa. Vuokrattua laitteistoa ei saa myöskään siirtää alkuperäisestä toimitusosoitteesta ilman Manetoksen kirjallista hyväksyntää. Jos asiakkaan tulee luovuttaa tai siirtää laitteisto tilasta tai asunnosta, johon vuokrattu laitteisto on asennettu, asiakkaan tulee kohtuullisen ajan kuluessa ennen siirtämistä tiedottaa Manetokselle tästä sekä palauttaa laitteisto Manetosille kehotuksen jälkeen.

Jos laitteistossa on palautettaessa vaurioita, joita ei voida yhdistää normaaliin kulumiseen, Manetoksella on oikeus saada korvaus vahingon korjaamisesta. Jos vahinkoa ei ole mahdollista tai taloudellisesti perusteltua korjata, Manetoksella on oikeus saada korvausta enintään: (i) normaalista laitteiston myyntihinnasta vähennettynä hinnalla, jonka asiakas on jo maksanut sähköisen palvelun tilaamisesta tai (ii) 20 % normaalista myyntihinnasta.

Kun asiakas on maksanut sähköisen palvelun tilausmaksua 24 kuukautta, Manetokselta vuokratun laitteiston omistusoikeus siirtyy asiakkaalle ilman muotovaatimuksia tai erityistä ilmoitusta siirrosta.

10. OMISTUKSENPIDÄTYS

Jos asiakas vuokraa laitteistoa, eikä asiakas kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, Manetos varaa itselleen oikeuden purkaa sopimus, ottaa laitteisto takaisin ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta johtuvista kustannuksista ja vahingoista.

11. KULUTTAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttajilla on pääsääntöisesti 14 päivän peruuttamisoikeus ostaessaan tavaroita etämyynnistä ja muualta kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloista. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa palvelun tilaus antamalla tai lähettämällä Manetokselle ilmoitus asiasta viimeistään 14 päivää tilauspäivästä. Kuluttaja voi antaa tai lähettää kyseisen viestin alla ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Manetos voi tarjota kuluttajalle maksua vastaan kuluttajan luokse asennettujen laitteiden asennuksen purkamisen ja laitteiston takaisinkuljetuksen. Kuluttaja voi saada Manetosilta laitteiston purkamista koskevat ohjeet maksuttomasti puhelimitse. Mikäli kuluttaja on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, Manetos maksaa 14 päivän sisään takaisin kuluttajan maksaman kertamaksun laitteistosta. Manetos saa kuitenkin lykätä maksua siihen saakka, kunnes kuluttaja on palauttanut laitteiston jäljempänä mainittuun Manetosin osoitteeseen alkuperäisessä ja riittävästi suojatussa pakkauksessa. Manetos maksaa kertamaksun takaisin käyttämällä samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttajan kanssa ole nimenomaisesti muusta sovittu.

Jos palautukseen liittyvät kustannukset johtuvat käytetystä peruuttamisoikeudesta, kuluttaja vastaa laitteistosta siihen saakka, kunnes se saapuu Manetokselle. Kuluttaja vastaa siitä, että laitteisto on pakattu riittävän hyvin, mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen pakkaukseen, ja että laitteisto lähetetään luotettavalla tavalla. Manetos ei lunasta paketteja postiennakkoa vastaan. Jos Manetoksen asentaja suorittaa asennuksen purkamisen ja maksaa palautukseen liittyvät kustannukset, Manetos vastaa palautukseen liittyvistä kustannuksista kuluttajaa nähden.

Kuluttaja maksaa kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttajalla on vastuu korvata Manetokselle: (i) mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Manetosin asentajat purkavat laitteiston asennuksen, (ii) palautukseen liittyvät kustannukset, (iii) laitteiston arvonvähennys siinä määrin kuin se johtuu siitä, että kuluttaja on käsitellyt laitteistoa laajemmin kuin mitä on ollut tarpeellista sen ominaisuuksien tai toiminnan varmistamiseksi; ja (iv) mahdolliset ylimääräiset toimituskulut, jotka johtuvat kuluttajan valitsemasta toimitustavasta.

12. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Manetos (tai Manetoksen lisenssinantajat) omistavat kaikki teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut oikeudet (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) koskien Manetosta, palvelua, verkkosivua ja Manetos-sovellusta. Ehdoissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta asiakkaalla ei ole oikeutta tai lupaa käyttää mitään tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta, jonka Manetos omistaa tai jota se valvoo.

Asiakas ei saa muuttaa tai poistaa palvelusta mitään omistusoikeuteen liittyvää tietoa koskien patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia.

13. SÄHKÖISEN PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

Edellyttäen, että asiakas hyväksyy ehdot ja että hänellä on voimassa oleva tilaus, asiakas saa ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää sähköistä palvelua sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen sopimuksen mukaan sekä oikeuden asentaa Manetos-sovelluksen ja käyttää sitä asiakkaan omistamissa tai hallinnoimissa iOS- ja Android-laitteissa Apple App Storen tai Google Play Storen käyttöehtojen mukaan.

Asiakas ei saa käyttää, kopioida tai siirtää sähköistä palvelua tai osia siitä muulla tavoin kuin ehdoissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Asiakas ei saa missään tapauksessa muuttaa tai kehittää sähköistä palvelua tai kehittää siihen lisäominaisuuksia.

Asiakas ei saa vuokrata tai lainata sähköistä palvelua kolmansille osapuolille tai muulla tavoin sallia kolmannen osapuolen suoraan tai epäsuoraan hallita tai muulla tavoin käyttää sähköistä palvelua.

Asiakas ei saa takaisinmallintaa tai muulla tavoin pyrkiä luomaan uudelleen lähdekoodia tai luoda varmuuskopioita pakottavan lainsäädännön määräysten lisäksi.

14. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Manetos käsittelee rekisterinpitäjän ominaisuudessa henkilötietolain (1998:204) tai 25. toukokuuta 2018 jälkeen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan asiakkaan nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa ja lämmityslaitteita koskevaa tietoa sekä muita asiakkaan Manetosille tai Manetoksen osoittamalle asentajalle antamia tai lähettämiä tietoja. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä Manetosin markkinointiin. Tiedot saatetaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille niiden markkinointiin.

Manetos käsittelee myös asiakkaan puolesta lämpötilatietoja ja muita vastaavia palvelun keräämiä tietoja. Manetos toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä. Siinä tehtävässä Manetos saa käsitellä tietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaan ja sen tulee ryhtyä tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi.

Laitteiston asentamisen suorittamiseksi Manetos jakaa tarvittavat henkilötiedot Manetosin asennuskumppaneiden kanssa. Manetos on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä ja asennuskumppani on henkilötietojen käsittelijä. Manetos tekee yhteistyötä asennuskumppaneiden kanssa. Asennuskumppaneista annetaan pyydettäessä tietoa alla olevien yhteystietojen mukaan.

Manetos ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että asiakkaan henkilötiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Mikäli asiakkaalla on syytä olettaa, että Manetosin käsittelemät henkilötiedot ovat virheellisiä, asiakkaan tulee ilmoittaa Manetokselle oikeat henkilötiedot.

Asiakkaalla on oikeus saada kerran kalenterivuodessa maksuton rekisteriote Manetoksen säilyttämistä ja käsittelemistä henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, ja sen tulee olla asiakkaan allekirjoittama.

Asiakkaalla on oikeus kieltää Manetosin henkilötietojen käsittely. Tämän saattaa johtaa siihen, että asiakas ei saa enää käyttää palvelua.

Manetos ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimenpiteisiin varmistaakseen, ettei henkilötietoja voida väärinkäyttää, etteivät ne häviä ja etteivät asiattomat henkilöt pidä niitä hallussaan.

Henkilötietoja käsitellään EU- ja ETA-valtioissa. Amazon Web Services tallentaa henkilötiedot EU:ssa.

15. EVÄSTEET

Manetos käyttää evästeitä sähköisessä palvelussa parantaakseen ja helpottaakseen käyttäjäkokemusta tallentamalla asiakkaan asetukset ja käyttöoikeudet sekä pitääkseen tilastoja liittyen asiakkaan palvelun käyttöön. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tietokoneelle tallennettavaa tietoa. Manetos käyttää kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaisia evästeitä, jotka poistuvat, kun verkkoselain suljetaan ja pysyviä evästeitä, jotka poistuvat, kun niiden voimassaolo lakkaa.

Jos asiakas ei hyväksy evästeitä, hän voi muuttaa asetuksia niin, ettei hän hyväksy evästeiden käyttöä tai niin, että hänelle ilmoitetaan, kun evästeitä käytetään. Pyydämme huomioimaan, että evästeiden hylkääminen saattaa johtaa siihen, ettei sähköinen palvelu enää toimi asianmukaisesti.

16. VASTUU JA KORVAUSVAATIMUKSET

Manetos myöntää kahden vuoden tuotetakuun valmistusvirheistä, jotka laitteistossa oli, kun se toimitettiin asiakkaalle. Asiakkaan tulee valittaa valmistusvirheestä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vika on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Tuotetakuun lisäksi Manetos ei vastaa laitteistovioista asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja.

Tuotetakuun lisäksi Manetos ei vastaa laitteistovioista kuluttajalle kuluttajasuojalain (1990:932) mukaan. Kuluttajalla on lain mukaan oikeus valittaa laitteistosta kolme vuotta toimituksesta alkaen. Asiakkaan tulee tehdä valitus kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vika on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Kuluttaja saa valittaa vain vioista, joita laitteistossa oli, kun se toimitettiin. Manetos pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä korvaamasta vikaa, mikäli vika ei ole sellainen, että tuote on viallinen kuluttajasuojalain mukaan.

Manetos pyrkii varmistamaan, että sähköisen palvelun käytettävyys on korkea. On kuitenkin mahdollista, ettei sähköinen palvelu ole saatavilla mukaan lukien mutta ei ainoastaan huollon aikana sekä olosuhteissa, jotka eivät ole Manetosin kohtuudella säädeltävissä. Manetos ei koskaan vastaa tällaisista tilanteista.

Manetos ei anna muita vakuuksia koskien palvelun saatavuutta, laatua, sovellettavuutta tai toiminnallisuutta.

Manetos ei myöskään vastaa mistään epäsuorasta vahingosta, kuten voiton menetyksestä, tulon tai liikevaihdon menetyksestä, välillisistä vahingoista, mahdollisesta korvausvastuusta kolmansia osapuolia kohtaan tai tietojen menetyksestä, ellei kyseinen vastuu johdu pakottavasta lainsäädännöstä tai ellei Manetos ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Manetosin yhteenlaskettu vastuu asiakasta kohti ei saa koskaan ylittää pienempää seuraavista: (i) mitä asiakas on maksanut Manetosille sen kalenterivuoden aikana, jolloin vahinko on sattunut tai (ii) 0,2 hintaperusmäärää, mikäli velvoittavassa laissa ei muuta säädetä.

17. LAITTEISTON PALAUTTAMINEN

Laitteisto sisältää elektroniikkaa, joka tulee kierrättää erityisten rutiinien mukaan. Mikäli asiakas ei enää halua käyttää palvelua, Manetos voi purkaa laitteiston maksua vastaan asiakkaan tiloissa kierrätystä tai uudelleenkäyttöä varten. Manetos voi myös antaa laitteiston purkamista koskevia ohjeita asiakkaalle puhelimitse. Ota ystävällisesti yhteyttä Manetosiin saadaksesi apua laitteiston purkamisen ja laitteiston palauttamisen kanssa. Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuvat kustannukset.

18. TILAUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN

Mikäli muusta ei tilauksen yhteydessä sovita, asiakkaan sähköisen palvelun tilaus on voimassa toistaiseksi. Sähköisen tilauksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 30 päivää etukäteen.

Sähköisen palvelun tilauksen uudelleen käyttöönotosta veloitetaan 30€ maksu.

Manetosilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo sopimusta perustavanlaatuisesti tai toistuvasti ilman, että se rajoittaa Manetosin oikeutta käynnistää muita menettelyjä asiakkaan sopimusrikkomuksesta johtuen.

19. YHTEYSTIEDOT

Manetosille osoitettavat viestit, tiedustelut ja reklamaatiot lähetetään osoitteeseen:

Manetos AB
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

tai sähköpostilla osoitteeseen

support@manetos.com

Manetos lähettää asiakkaalle viestejä asiakkaan rekisteröityyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen tai siihen osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut tai jota hän on käyttänyt ollessaan yhteydessä Manetosiin.

20. OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN

Manetos saa siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa asiakasta kohtaan toiselle yhtiölle. Kaikki asiakkaan ja Manetoksen väliset oikeudet ja velvollisuudet ovat silloin voimassa asiakkaan ja kyseisen yhtiön välillä.

Asiakas saa siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa Manetosta kohtaan vain Manetoksen kirjallisen hyväksynnän jälkeen.

21. MUUTOKSET

Manetoksella on oikeus muuttaa ehtoja ja hintojaan. Muutoksia sovelletaan uusiin tilauksiin siitä päivämäärästä alkaen, jolloin muutokset julkaistaan verkkosivulla. Jo suoritettujen tilausten ja tilaajaliittymien osalta asiakkaalle ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Asiakas hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

Manetos voi koska tahansa päivittää palvelua tai poistaa tai lisätä toimintoja. Manetoksella on myös oikeus harkintansa mukaan tai lain tai viranomaispäätöksen vaatiessa milloin tahansa muuttaa, päättää tai tilapäisesti tai pysyvästi lopettaa palvelun tarjoaminen ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas hyväksyy, ettei Manetos vastaa asiakkaalle tai muille kolmansille osapuolille kyseisestä muutoksesta, keskeytyksestä tai päättymisestä.

23. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDAT

Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia kuitenkin soveltamatta sen lainvalintasääntöjä ja kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (1987:822)(CISG).

Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajien neuvontapalveluun saadakseen apua. Kuluttajat voivat nostaa kanteen ottamalla yhteyttä yleiseen kuluttajavalituslautakuntaan osoitteeseen Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Manetos noudattaa yleisen kuluttajavalituslautakunnan suosituksia. Kuluttajille on myös tarjolla tietoa ja apua EU-komission verkkovälitteisellä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä koskevalla foorumilla osoitteessa [http://ec.europa.eu/consumers/odr/].

Sopimusriidat ratkaistaan lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa Tukholman käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.